ХУМУСИЛ

 

Уникален хуминов концентриран тор ХУМУСИЛ стимулиращ  растежа и развитието на растенията. Неговото използване оказва положително въздействие на процеса на растеж, обмяната на веществата и фотосинтеза, което способства за увеличаване на добивите и качеството на Вашата продукция.
ХУМУСИЛ е лесно усвоим продукт с широк спектър на приложение при всички култури: зърнено — житни, технически, овошни дръвчета, лозя, зеленчуци, цветя, тревни площи, храсти и др.

Използването на ХУМУСИЛ води до:

• Подобрява структурата и увеличава влагозадържащата способност на почвите;

• Активизира образуването на естествен хумус и увеличава съдържанието на хранителни вещества;
• Торът притежава фунгицидни свойства — повишава устойчивостта на растенията към заболявания: брашниста мана, снежна плесен, сиво гниене, бактериоза и др.;
• Снижава съдържанието на нитрати в плодовете и зеленчуците;
• Предотвратява усвояването на тежките метали от растенията;
• Подобрява се усвояването на хранителни вещества и се намалява нуждата от минерални торове;

• Подобрява се качеството на реколтата и се увеличават сроковете за съхранение на продукцията;