ЗА НАС

  

„Хумусил” е силно концентриран хуминов тор, който се произвежда в България от 2001 г.

Марката „Хумусил” е регистрирана c № 61575/24.10.2002г. Патент за производството е получен в България № 108829 / 03.08.2004.

Суровината за производството на „Хумусил” е био-хумус (продукт на рециклирането на органични отпадъци от калифорнийски червеи и аеробни бактерии).

„Хумусил” в своята структурата съдържа хуматите и хуминови киселини, комплекс от аминокиселини, витамини, природни фитохормони, микро и макроелементи (фосфор, азот, калий, калций, желязо, цинк, флуор и много др.), както и живи бактерии, които подпомагат за образуване на въглероден оксид (CO), под влияние на който много елементи се трансформират в разтворима форма, с формата на йони: К+,NH4+, Mg2+, Ca 2+, Fe 3+ , NO 3- , H2PO4.

Централна лаборатория „Министерство по земеделието и храните”, проведе проучване на химическия състав на продукта и наличието на тежки метали. Въз основа на това е издаден сертификат- протокол , в който „Хумусил” отговаря на всички стандарти и изисквания за биологично земеделие (Закон № РД-401/23.04.2004 и Наредба №22).

Също така са проведени изследвания на микробиологичния състав на „Хумусил” в Национална ветеринарномедицинска служба.Изследователският център на Софийския университет издаде доклад от 14.02.2009г., че използването на „Хумусил” е абсолютно безвредено за хора, животни, почвената микрофлора и микрофауна.Той не показва кумулативни свойства, не влияе върху сърдечно-съдовата система, не нарушава обменните процеси в организма. Във въздуха и водата за пиене, не образува токсични вещества, не съдържа яйца и спори на нематоди, салмонела, еnterococcus, мая и вид на мухъл Aspertilus.

Въз основа на проучванията на био-хумус от Централната лаборатория на Министерството на земеделието на Националните защитни услуги е издаден протокол № 523-3 , който потвърждава използването в биоземеделието и еко-етикетирането. По време на десетгодишния период са били проведени тествания в лабораторни и полеви условия в различни Институти в страната:

През 2002 г. в ДЗИ (Държавен земеделски институт) гр.Тошево ст. Н.с. д-р М. Нанкова

Институт по зеленчукови култури гр.Пловдив н.с. О.Георгиева

Институт по лозарство гр.Образцов Чифлик гр.Русе, доц. д-р С. Павлова

Институт по почвознание Н.Пушкаров гр.София ст. н. с. д-р Т.Митова и Й.Киркова

Софийски Университет „Ботаническа градина” гр.Балчик ръководител УБГ И.Манчева

Оранжерийния комплекс гр.Силистра управляваща С. Русева

ППК „Бръшлян” гр.Брышлян И.Тодоров

ЗКПУ „Златен клас” Щърклево пр. Н.Василев

Македония, д-р Вучков

Румъния, агр. М.Марианов

Според резултатите от тестове и лабораторни проучвания е получено удостоверение с № 0035/08.03.2010г., даващо право да се включи „Хумусил” в списъка на разрешени за продажба продукти за биологично земеделие, за възстановяване на почвата, за наторяване на растения и за борба срещу заболяванията на растенията